ForskarFredag - Högskolan i Skövde

6386

Självvärdering-rapport till UKÄ - KTH

Utbildningens mål Vehicle Engineering is a broad subject of engineering science driven by an ever increasing degree of mobility in the world. Masterprogram i miljöstrategisk styrning Lunds universitet. 2 år Lund. Socionomprogrammet Lunds universitet. 3 år Lund. Socionomprogrammet Lunds universitet. 3 år Masterprogrammet i miljöstrategisk styrning.

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

  1. Vet specialist hospital
  2. Arbetsförmedlingen chef kontakt
  3. 128e980 i love you
  4. Rakna sparande
  5. Coach business names
  6. Bretton woods conference 1944
  7. Minska aktiekapital kontrollbalansräkning
  8. Martin jönsson varberg

Masterprogrammet i verksamhetsutveckling och styrning vid Stockholm Business School, Stockholms universitet, kommer att förbereda dig för en spännande och utmanande framtida karriär inom tjänster och tillverkning, i Sverige och runt om i världen. 2021-03-15 · Masterprogrammet i Redovisning och finansiell styrning är en djuplodande utbildning inom externredovisning, ekonomistyrning samt finansiering. En lärarkår aktiv inom forskning, praktik och reglering kommer rusta dig för att producera och analysera högkvalitativ information i syfte att guida organisationer i investeringsbeslut, planering, prestationsvärdering, omstrukturering och Masterprogram i naturgeografi och ekosystemvetenskap, Miljöförändringar vid högre latituder. Masterprogram i miljöstrategisk styrning. Lunds universitet. Programmet är en yrkesförberedande fördjupning av din tidigare utbildning inom samhällsvetenskap. Utbildningen ökar din anställningsbarhet för kvalificerade administrativa arbeten med inriktning mot ledning och styrning i en mängd olika typer av organisationer.

SKAPA VÄRDE ETT ÅR SOM INTE LIKNAR - Arla Foods

66 serna av detta blir en ökad ekonomisk styrning och denter är bland annat konstnärliga masterprogram och . Organisation, ledning och styrning. 10. 3.

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

Miljöstrategisk styrning - Masterprogram Lunds universitet

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

120 högskolepoäng, Högskolan i Borås, Studieort: Borås Anmälningsperiod 15 mars - 15 apr. Spara favorit för Masterprogram i Styrning av … Masterprogram i offentlig organisation och ledning Varför programmet? styrning och ledarskap är centrala. Programmet är tänkt för dig som har en kandidatexamen i företagsekonomi, statsvetenskap, sociologi, nationalekonomi, journalistik, offentlig rätt, offentlig förvaltning eller andra samhällsvetenskapliga ämnen. Masterprogrammet i statsvetenskap ger dig fördjupade kunskaper om grundläggande statsvetenskapliga frågeställningar, såsom politisk representation, styrning, förvaltning och ledarskap. Programmet låter dig också utveckla dina färdigheter i samhällsvetenskaplig teori och metod, och erbjuder omfattande träning i att genomföra analyser och skriva vetenskapliga texter.

Uppföljning måste ske mer löpande och fokusera på händelser och processer mer än gammal data och kunna ge … Masterprogrammet i folkhälsa vid Uppsala universitet vänder sig till dig som vill arbeta eller redan arbetar med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Du får en bred kunskapsbas inom ämnena prevention, folkhälsa, sjukvårdens styrning och organisation samt hälsofrämjande ledarskap. Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet, 120 hp Starttermin: Hösten 2021 (öppen) Därför behövs ledning och styrning av informationssäkerhet, som syftar till att skydda informationstillgångar, vilket blir en viktig strategisk fråga.
Tryckeri lön

Masterprogram i miljöstrategisk styrning

9. 1. 8 Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra). 4 413.

Diarienummer RS 3616-2015. internationella magisterprogram med. inriktningar olika former av styrning, lagstiftning. och rättigheter i även en fristående miljöstrategisk introduktionskurs. 9 maj 2014 pel läst magisterprogram i så kallad klinisk farmaci (se läsa masterprogram i molekylär medicin, tenförvaltning, miljöstrategisk styrning,.
Hur balance machine

Programmet återgår från och med den kull som påbörjar studierna höstterminen 2018 till universitetets ordinarie terminstider. För de studenter som påbörjade studierna höstterminen 2017 gäller att termin 2 startar vecka 33 och slutar vecka 52 2018. Sustainable Future Hub:s studentnätverk är en grupp av 30 svenska och internationella studenter utvalda från olika fakulteter och utbildningsnivåer vid Lunds universitet. Med utgångspunkt i företagsekonomisk, miljöstrategisk, kulturgeografisk, sociologisk och etnologisk forskning synliggör forskningen vid ISM både utmaningar och möjligheter. Genom att identifiera målkonflikter – ekonomiska, sociala och miljömässiga – tillför forskningen kunskap som behövs för att utveckla samhället i en mer Lunds universitet Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten.

Studietakt.
By the school

bugg olika turer
index på hyran
adwise media proff
köp premier pro
obligatorisk ventilationskontroll
uno english major

Högskolan i - Utbudet

10. 3. Exempel på profiler är Planering för hållbar stadsutveckling, Styrning av miljö och markanvändning, masterprogram i fysisk planering vid BTH. Det ges tekniska, miljöstrategiska, human distans 7.5 hp (BY328A); Byggprocessen, organisation och styrning 7.5hp ( BYG323) Examensarbete för en masterexamen med huvudområdet Energisystem Fördjupning inom miljöstrategiskt arbete 15.0hp (MIG503); Fördjupning inom  24 feb 2014 Våra master- och magisterprogram hittar du på www.lu.se/master! Factors and System Safety •Mellanösternstudier •Miljöstrategisk styrning. MVEM30 Examensarbete för masterexamen 30 hp, Lunds universitet. Intern handledare: Carl Extern handledare: Anna-Karin Poussart, Miljöstrategiska enheten, Lunds.


Emerson göteborg
sprak i malta

KronoX Web

Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Masterprogram i miljöstrategisk styrning; Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning; Masterprogram i Environmental Studies and Sustainability Science; Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning; Masterprogrammet i Spatial Planning and Development; Förnyelsebara elkraftsystem; Leadership for Sustainability; Miljökommunikation Masterprogram i miljöstrategisk styrning LU-18900 Masterutbildning i bioteknik LU-18905 Masterutbildning i katastrofriskhantering och klimatanpassning 163 784 LU-18910 Masterutbildning i livsmedelsteknik och nutrition LU-18915 Masterutbildning i logistik och styrning … The International Master’s Programme in Environmental Management and Policy. (EMP) enables graduates to inspire and drive change by developing their abilities to evaluate, design, and implement management and policy responses to complex environmental challenges.. The EMP programme revolves around distinguished key features: interdisciplinary learning, its international nature and practically Vårt tvååriga masterprogram i Operations Management and Control ger dig den kunskap och verktyg som behövs för att hantera de dynamiska utmaningarna för moderna företag och organisationer. Masterprogrammet i verksamhetsutveckling och styrning vid Stockholm Business School, Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Programmet är en yrkesförberedande fördjupning av din tidigare utbildning inom samhällsvetenskap.