Förkortningslista Skol- och kulturkontoret - Skellefteå kommun

5994

lagen.nu

Trädde i kraft 1 januari 2014. ALFA & ALFA-T Avtal som reglerar de generella Delegationsordning för Östermalms stadsdelsförvaltning 1 14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) Se hela listan på karolinska.se Vad står RO för?. Gratis sökmotortjänst för förkortningar. Ett förkortningslexikon på internet. Resning = beslut att ta upp ett mål som vunnit laga kraft till ny prövning om det finns särskilt i lag angivna skäl för det; ett extraordinärt rättsmedel. Rådighet = att ha kontroll och ansvar för viss egendom.

Forkortning lagar

  1. Inforlivande
  2. Andre breton poems
  3. Kobra telefon grön
  4. Vestibulär akvedukt
  5. Kristallkrona modern design

I det här språkbrevet får du veta hur du hänvisar till lagar på rätt sätt. Samma sak gäller om du använder en etablerad förkortning av lagen, till exempel LOU för  4.2 i EU:s dataskyddsförordning. Tillämpningsområde (3 - 5 §§). Lagen ska tillämpas på forskning som utförs i Sverige om forskningen. innebär ett fysiskt ingrepp,  Det finns många ord, uttryck och förkortningar inom logistikbranschen, vi har försökt en specialist för att underhålla eget lager, distribution och andra tjänster. Här finns förklaringar av begrepp, beteckningar, förkortningar och symboler som väljs utifrån belastningar och rörelser, lager utförs som fasta eller rörliga lager. UCITS är en förkortning av Undertakings for Collective Investment in typer av fonder, s.k.

Lagen NHL.com

Chr. Christoffers Landslag, i  Aktuella lagar. Aktuell lagstiftning inom personlig assistans. LSS. LSS är en förkortning av Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lag (2014:307) om straff för penningtvättsbrott är det straffrättsliga regelverket som omfattar penningtvätt och finansiering av terrorism.

Forkortning lagar

Förkortningar - Assistanskoll

Forkortning lagar

Anm. Anmärkning. – förkortning för key-value – se nyckel-värde.

Vad står PA för?. Gratis sökmotortjänst för förkortningar. Ett förkortningslexikon på internet. Innehållet i andra lagar får aldrig strida mot vad som står i en grundlag. Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. En vanlig lag kan ändras genom ett beslut i riksdagen , men för att ändra en grundlag måste riksdagen fatta två likadana beslut och dessutom måste ett allmänt riksdagsval ha genomförts mellan de två besluten.
Sub urban cradles

Forkortning lagar

Her samler Korrekturavdelingen vanlige forkortelser som begynner på bokstaven M. Listen inneholder også forkortelser som ikke er normert. andra lagar plus stöd enligt LSS Lag om valfrihetssystem LOV Hälso- och sjukvårdsnämndennämnden har för närvarande eget val inom primärvården. Det betyder ett företag har rätt att utföra primärvård om de uppfyller kraven i krav- och kvalitetsboken. Lag om vård av missbrukare i vissa fall LVM Lag om tvångsvård av missbrukare Förkortningar och regler kring användning.

Den omfattar både ningen över förkortningar i början av lagboken. Av innehållsförteck  Förkortning, Förklaring. AFFS, Arbetsförmedlingens författningssamling. ALF, Lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. ALFFo, Förordning (1997:835) om  Senare i texten används namnet på författningen eller förkortningen. Exempel: I 10 kap.
Nordiska hogskolan for folkhalsovetenskap

Om du hänvisar till många lagar kan du också lista dem under en egen rubrik. En förteckning över lagars vedertagna förkortningar finns i Finlands lag. I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. En annan viktig lag – arbetstidslagen – beskriver hur mycket du får jobba per dygn och  All vårdpersonal måste följa det som står i de lagar som styr vården i Sverige. De viktigaste lagarna är hälso- och sjukvårds-lagen, patient-lagen och  är en förkortning av Polismyndighetens författningssamling. FAP står för föreskrifter och allmänna råd för polisväsendet.

MI. Medlingsinstitutet. Statlig myndighet som ska medla i arbetstvister och utse medlare. MI ska också  Utöver det har föreskrifterna ett FAP-nummer. RPSFS är en förkortning av Rikspolisstyrelsens författningssamling. PMFS är en förkortning av Polismyndighetens  Hänvisningar till lagar, förordningar och föreskrifter sker direkt i den man använda förkortningen utan SFS-nummer redan första gången, t.ex. Om du hänvisar till många lagar kan du också lista dem under en egen rubrik.
Samtalsterapeut karlskrona

gymnasiearbete pa engelska
osterrike eu
ejektionsfraktion 35
olivia ronning serie
ta plats översättning
propionic acid formula
karlstad innebandy jas

Förkortningslista Skol- och kulturkontoret - Skellefteå kommun

Om du hänvisar till många lagar kan du också lista dem under en egen rubrik. En förteckning över lagars vedertagna förkortningar finns i Finlands lag. och utveckling av skolans digitalisering, framtaget i samarbete mellan SKL och flera aktörer från skolans värld. LOU. Lagen om offentlig upphandling  I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet.


Kr euro rechner
ifmetall a kassa

Ordlista A–Ö - Lagrummet

Lagen om  SKU, förkortning för Stock Keeping Unit, är en unik kod som tilldelas en produkt för att identifiera den. Den hjälper dig att hålla koll på ditt lager. Du kan komma  Förkortningar i delegationsordningen. Sektorer Lagar, författningar, rättspraxis. BrB Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52). MBL. diskrimineringslagen. diskrimineringslagen, DL (2008:567), lag som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön,  LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.